beats by dre cheap

SVE DOK NE POSTANEM UGALJ...

Svi mi griješimo i činimo prijestupe, a Allah je taj koji odgađa i daje nam vremena, ali ne zanemaruje. On voli pokajnike i one koji se čiste, te je zato otvorio vrata pokajanja svima onima koji griješe da bi se pokajali i vratili svome razumu i da bi im On zamijenio ono što su počinili od grijeha velikih i malih, pa neka Mu je zahvala na početku i na kraju, javno i tajno.
Evo vam primjer iz Buharijeve zbirke hadisa, čovjek iz naroda Benu Isra'il pretjerivao je u griješenju, ali je bio od muvehida, tj. onih koji očituju Allahovu jednoću i ne pripisuju Mu druga. Počinio je ubistvo, blud, krađu, prevaru, slagao je i svjedočio lažno i prelazio Allahove zabrane oholo i nasilnički.

Kada mu je nastupila smrtna agonija, od koje nije pošteđen niko, pa čak ni Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, pozvao je svoju djecu. U tom trenutku u kojem ne koristi ni imetak, ni dijete, niti položaj ili ugled, on je pozvao svoju djecu i upitao ih: "Kakav sam vam otac bio?" Oni su odgovorili: "Najbolji otac." A on reče: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša nisam nikada učinio nikakvo dobro osim što svjedočim da nema boga osim Allaha, pa kada umrem rasplamsajte vatru i bacite me u nju. Držite me u njoj dok ne postanem ugalj, zatim me izdrobite u prah, a onda me bacite u vjetar."

Nakon što je umro ispunili su njegovu oporuku. Pripremili su za njega razbuktalu vatru, a zatim su njegovo tijelo bacili u nju. Kada se ugljenisalo izdrobili su ga u prah i razasuli sa vjetrom, pa se raspršio po brdima i vrhovima drveća i po dolinama, provalijama i rijekama.
Ali Onaj koji ga je stvorio prvi puta u stanju je da ga vrati ponovo. Allah mu je rekao: "Budi!", i bio je stvoren. Rekao mu je: "O moj robe, šta te navelo na to što si učinio? Zar nisi znao da ja sakrivam sramote i opraštam grijehe?" A ovaj mu odgovori: "O Gospodaru, bojao sam te se i strahovao sam zbog svojih grijeha." Allah reče: "Pozivam za svjedoke svoje meleke da sam mu oprostio i uveo ga u džennet."

Pa, uistinu, nema boga osim Allaha. Nema milostivijeg od Njega, niti blažeg prema svojim robovima. "Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv." (An-Nisa', 110)

Iz knjige: "Vrtovi pokajnika", autor: Fehd A. El-Humejd

Preuzeto sa: www.minber.ba

May Allah bring peace and blesing in to your life
http://harisislam.blogger.ba
28/07/2009 12:42