May Allah bring peace and blesing in to your life

Ne idi nikom osim onom cijem dobru se nadas, od cije vlasti ne strahujes, ciji blagoslov ocekujes i cijim znanjem ceš se moci okititi29.05.2009.

PETAK. DŽUMA

"O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

„Kada te upitaju o Meni Moji robovi, ti im reci da sam Ja blizu, uslišavam dovu onoga koji moli, kada Me zamoli, pa nek se i oni Meni odazovu i nek Me vjeruju, ne bi li bili na pravom putu!" (El-Bekare: 186)
- Petak je najodabraniji dan i u njemu postoji određeno vrijeme, u kojem, ako čovjek zamoli Allaha, On mu udovolji, kako stoji u hadisu: „Zaista tokom džume, u petak, ima vrijeme (čas), ako se čovjekovo molenje podudari s njim, dobro za koje je molio Allah će mu zasigurno dati. „

- Sedžda čovjeka najviše približava njegovom Gospodaru. Poslanik,s.a.v.s., preporučivao je što češće učenje dove na sedždi, rekavši: „Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, pa što više upućujte dove dok je obavljate.“

Uzvišeni Allah kaže: ''Čovječe, opraštat ću ti grijehe, ne obazirući se na njih, sve dok Me budeš zvao i molio. Čovječe, kada bi imao grijeha koliko do neba pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti! Čovječe, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja, i susreo Me bez imalo širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta. (Tirmizi, Hasen).

28.05.2009.

Heart is the only key...

 

 

  

 

Boga ne možeš vidjeti očima, ali možeš vidjeti ono što je stvorio, ne možeš Ga čuti, ali možeš čuti ono što Njegova stvorenja govore, nogama do Njega ne možeš stići, preostaje ti samo srce, pa zato nastoj probuditi svoje srce...Bude li ono budno, ništa ti drugo ne treba ...

23.05.2009.

Ko spozna sebe, spoznao je svoga Gospodara...!

Čovjek, zbog činjenice da je stvorenje u najusklađenijoj formi i nadaren najsavršenijim i najsvestranijim sposobnostima, u prilici je – na ovom dunjalučkom poprištu ispita kojima je iskušavan – da se ili srozava ili uzdiže kroz položaje, nivoe, stepene i faze, od najnižih nizina, do najviših uzvišenosti, od Zemlje do Uzvišenog Arša, i od atoma do Sunca. Na ovaj svijet je odaslan kao nadnaravno djelo moći, svrha stvaranja, čudo tvorena pred kojim se otvorena dva puta koja vode ka beskrajnim poniženjima ili beskrajnim usponima.

 

Čovjek u ovom svemiru je sličan nejakom, nježnom i krhkom djetetu, koje, u svojoj slabosti, nosi ogromnu snagu i u svojoj nemoći ogromnu moć. Jer, njemu su, jačinom te slabosti i snagom nemoći, potčinjena i podređena sva bića.

 

Čovječe, znaš li kuda si se zaputio?

Kamo bivaš odveden?

Hiljadu godina boravka na dunjalučkom životu u savršenoj sreći i blagostanju nije ravno niti jednom sahatu dženetskog života!

A hiljadu godina boravka u takvom dženetskom životu, nije ravno niti jednom sahatu promatranja ljepote Lijepoga, Slavljen je On.

Ti si, dakle, čovječe na putu povratka u krug Njegove milosti i u stanju dolaska na prag Njegove rezidencije.

 

Allah je Jedan i Jedini, pa se ti, čovječe, nemoj zamarati obećanjem drugima i nemoj se ponižavati pred njima, nemoj glavu obarati pred njima i ulagivati im se, i nemoj se iscrpljivati trčeći za njima. Nemoj ih se bojati i nemoj pred njima drhtati…Jer, Suvereni Vladar Svemira je Jedan. On posjeduje ključeve svega, u Njegovoj ruci su uzde svega, Njegovom komandom se razrješava sve. Ako Njega nađeš, našao si sve što postoji, a oslobađaš se tereta neprestane ponižavajuže zahvalnosti te se izbavljaš iz zatoćeništva straha i umišljaja.

 

Čovječe, nemoj smatrati da si sam svoj vlasnik. Jer, ti si nemoćan upravljati svojim životom. To breme je teško. Ti nisi u mogućnosti sebe sačuvati, zaštititi se od nedaća i nesreća, niti osigurati svoje životne potrebe. Nemoj se onda, bespotrebno bacati u naručje zabrinutosti i patiti se. Jer, vlast pripada nekome drugom, a Taj Vlasnik je Moćan i Milostiv. Osloni se na Njegovu moć i nemoj prigovarati Njegovoj milosti. Ostavi se tugovanja, budi spokojan. Odbaci poteškoće i iznurenosti, pronađi ugodnost i sreću.

 

Čovječe, nemoj patiti zbog prestanka blagodati, jer riznice Božije milosti ne presušuju. Ne stenji razmišljajući da će slast prestati. Jer blagodat je plod nepregledne milosti. Ako je stablo trajno, iako nestanu plodovi, iza njih dolaze drugi.

22.05.2009.

BOGATSTVO

Da li je sreća u bogatstvu? Jesu li, baš, bogataši sretni ljudi? Šta je, ustvari, bogatstvo?

Da bismo ovo pojasnili moramo poznavati dunjaluk i njegovo blago.

Kada bi nam rekao: ''Cijeli dunjaluk je tvoj'', šta bismo uradili? Kakva je razlika između siromašnog i bogatog? Ko je istinski bogat?

Allah dž.š.,kaže: ''O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale dostojan'' ( Kur'an, sura, Fatir, 15)

Gledajući sa fiziološkog aspekta, svako će u toku života na ovom svijetu pojesti i popiti onoliko koliko mu je suđeno. Niko neće umrijeti dok i posljednji zalogaj nafake ne pojede, što nam poručuje i naš Poslanik, a.s. Dakle, radio ili ne radio, bio zdrav ili bolestan, krao ili zarađivao, svako ima svoju zagarantovanu nafaku. Primjer je kad siromah nema sredstava za preživlajvanje i bude mu doneseno, te on pojede to što mu je određeno. Ova vrsta nafake je propisana i zagarantovana i insanu i hajvanu.

Za razliku od nafake, ono što čovjek stiče isključivo svojim  zahmetom je kapital.

Mnogi maštaju i nadaju se da će biti sretni ukoliko budu imali dobru kuću, vikendicu, auto, puno novca…

Interesantno, čovjek je proklet i nezasit, uvijek teži za onim što nema. Što bi Andrić kazao: ''Zašto moja sreća uvijek boravi ondje gdje mene nema?''  Na dunjaluku je sve izazov dok se ne postigne ili ne dobije, osim hairli žene. Poslanik, a.s., je rekao: ''Čitav dunjaluk je uživanje, a najbolji užitak  njegov je hairli žena.'' ( Bilježi Muslim i Nesai). Nije rečeno zgodna, već hairli žena.

Kada čovjek na dunjaluku postigne ono što želi tek se tada razočara, jer sreća nije u stvarima, već u srcu koje je stranac i prolaznik u ovom svijetu. Srce traži svoju duhovnu hranu i zadovoljstvo, a dunjalučko bogatstvo ga opterećuje.

Iz ovoga, a i primjer koji slijedi, očito je da bogatstvo donosi češće nesreću nego sreću.

                                  

                     ***

Kristina je bila najbogatija žena na svijetu: Naslijedila je veliko bogastvo od oca Onazisa: brodove, ostrva, avion…i bogastvo u vrijednosti od 5 milijardi dolara. Njen otac se više puta ženio i razvodio. Zanimljiv njegov brak sa ženom bivšeg predsjednika Amerike Kenedija, kojoj je dao milione dolara samo da dokaže da je može oženiti. Brak je sklopljen pod uslovom da sa njom ne spava. Zamislite, kakav je to brak!? Složite će se, nadam se, nesretan.

Njen brat je poginuo vozeći se u vlastitom avionu.

Kako je Krsitina, bogatašica, tražila svoju sreću?

Prvo se udala za jednog Amerikanca sa kojim je živjela nekoliko mjeseci. Poslije se udala za nekog Grka i snjim živjela nekoliko mjeseci. Poslije se našla kapitalistkinja udala za Rusa komunistu. Kad su je novinari upitali šta radi, odgovorila je: Tražim sreću.'' Pored veliko bogastva, živjela je u dvosobnom stanu, jer takav je u Rusiji zakon. Da još bude čudnije, morala je sama spremati kuću.

Kada su je novinari na jednoj zabavi pitali da li je ona najbogatija žena na svijetu, odgovorila je: ''Da, ja sam najbogatija, ali i najnesretnija.''

Na kraju se udala za jednog francuskog industrijalca.

Snjim je rodila kćerku i poslije se razvela.

Ostatak života je provela u očaju i nesreći.

Pronašli su je mrtvu u jednoj vikendici u Argentini.

Ne zna se da li je ubijena, ili umrla prirodnom smrću.

Jedno je sigurno, umrla je nesretna.

                     

                 ***


Ona je bila nesretna na ovom svijetu, a kako li će biti tek na Ahiretu…? Desit će se kao što bi i nevjernici kazali, a što i Allah, dž.š., u Svojoj Knjizi spominje: ''Moje mi bogatstvo nije od koristi bilo.'' (Kur'an, sura El-Hakkah, 28.)

Kao što smo vidjeli, bogatstvo je nužno sredstvo za preživljavanje, ali ne i izvor sreće u životu.

Najbolji primjer katastrofalnog bogatstva je primjer Karuna koji se spominje u Kur'anu. Bio je jedan od silnika, koji je imao toliko bogatstvo da je ključeve njegovih riznica nekoliko ljudi nosilo. Oni koji su žudjeli za dunjalukom govorili su: ''Ah, da je i nama ono što je dato Karunu…''(Kur'an, sura Kasas, 79), dok su učeni govorili: ''Teško vama – govorili su učeni, onome koji vjeruje i dobra djela čini bolja je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena.'' (Kur'an, sura Kasas, 80)

Šta se desilo sa Karunom na kraju? Allah dž.š. kaže: ''Mi smo njega i njegov dvorac u zemlju utjerali i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći.''(Kur'an, sura Kasas, 81.)

Naravno, ovjde ne želimo kazati da vjernik ne smije biti bogat, a i to nije poruka i tumačenje Karunovog primjera, već se ovim potvrđuje da bogastvo nije znak sreće. Naročito, ukoliko nas bogastvo općini i zanese.

Bogataši su zabrinuti, malo spavaju, boje se da bogastvo ne izgube, strah ih je da ih neko ne napadne ili ubije. Jednom riječju, nisu spokojni.

Ovdje ne spadaju onji koji vjeruju u Allaha, dž.š., na Njega se oslanjaju, čiste svoj kapital i znaju da Allah dž.š., daje, a oni smao koriste i dijele ono što im je darovano. Njih ne posjeduje bogatstvo, već oni posjeduju njega. Oni imaju bogatstvo u ruci, a ne u srcu.

Kazuje se da su našem imamu u mezhebu Ebu Hanifi, dok je držao vaz, došli i kazali da je sva roba potonula, koja je bila natovarena, a on je smao rekao: ''Elhamdu lillah'', i nastavio s predavanjem. Nakon pola sata su došli ponovo i obavijestili ga da je sve spašeno, a on je samo rekao: ''elhamdu lillah.'' Za ovakve ljude je kapital.

Bogatstvo nije za svakoga. Nekome je ono veliki teret i nesreća. U svakom slučaju, za manji kapital će se lakše dževap Bogu dati

                    

                             ***

 

Prenosi se da je jedan ashab po imenu Saleba od Poslanika, a.s., tražio da čini takvu dovu da ga obogati. Poslanik, a.s., ga je tri puta vraćao i govorio mu da to nije dobro za njega, ali on je ustrajan u želji da postane bogat i sretan. Nakon svega, Poslanik, a.s., učinio je dovu za njega, te se ubrzo obogatio.

Naišao je čovjek sa ovcama koje su od dugog puta bile popadale i sve ih je Salebi poklonio. Ovce su brzo ozdravile, te su se po dvoje-troje janjadi janjile, ali…

Saleba je jedno vrijeme dolazio u džemat, onda je svoje dolaske sveo samo na džumu, a kasnije nije imao kad ni na džumu dolaziti. Vrhunac opijenosti bogatstvom desio se kad su mu došli tražiti zekat. On ih je odbio rekavši: ''Ja sam sve ovo svji trudom stekao.'' Zaboravio je da je to bilo zavaljujuci dovi Poslanika, a.s.

Njegovo traženje da postane imućan odvelo ga je u vječnu propast.

 

              ***

 

Najbolje je biti u sredini.

Ružno je biti siromašan, t. ovisan, jer ''Ugled vjernika je da ne ovisi od ljudi,'' (hadis bilježi Ahmed) –kaže Poslanik, a.s.

Ko hoće da nikad ne osiromaši nek redovno svaku noć uči suru Vakia. Ovo garantuje naš Poslanik, a.s.

Nisu dunjalučari oni koji imaju, već oni koji gomilaju i ne daju. Oni koji rade tako vremenom postaju bolesno nesretni bogataši. Da nas Allah, dž.š., sačuva bogatstva koje upropašćuje.

''Svi ljudi su u siromaštvu od straha od siromaštva'' , kaže Poslanik a.s.

 

                 ***

 

Priča se da je u neki vakat u Sarajevu bio jedan dobri čovjek – evlija, koji je sreo jednog bogataša koji je bio u veliko brizi.

Zašto se taj bogataš sekirao? Naime, svake godine on bi se na jesen podmirio sa žitom (12 tovara) za cijelu godinu, ali ove godine mu je zafalio jedan tovar, te mu se nije išlo kući od straha kako će preživjeti bez i tog jednog tovara žita.

Evlija je znao njegov problem i veli mu: ''Evo ti zavežljaj hrane, pa je odnesi na Baščaršiju tom i tom…''

Kad je bogataš pronašao tog Allahovog roba i dao mu zavežljaj, on je rekao: ''Znaš šta, ja imam večerati, pa odnesi mome komšiji, on nema.''

 

                ***

 

Poruka je vrlo jasna. Bogataš se zabrinuo što nema za jedan mjesec, a za 11 mjeseci se podmirio, a ovaj nema šta večerati pa se ne brine.

Pa, Allah Milostivi nas i hrani i opskrbljuje.

Ptica, jelen…nisu penzijski i socijalno osigurani, ali žive bezbrižno do roka određenog.

Allah, dž.š., kaže: ''naređuj svojoj porodici da klanjaju i ustraj u tome. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš. Mi ćemo te hraniti, a bogobojaznim pripada lijep kraj.'' (Kur'an, sura, Ta-Ha, 132).

Nafaka je svakom određena, a ljudi se najviše bore za nafaku, a najmanje za činjenje dobrih djela koja nikom nisu zagarantovana.

 

              ***

 

Priča se da je jedan bogataš ponudio odijelo Ibrahimu b. Edhemu, na što ga je on upitao: ''Jesi li ti bogat.?''

''Da'',- odgovorio je bogataš.

''A, da li bi volio imati još toliko koliko imaš'',-pitao ga je Ibrahim.

''Pa, naravno!'',-odgovorio je bogataš.

''Eh, onda je ti to neću uzeti, jer ti si siromašniji od mene. Ja koliko imam s tim sam zadovoljan'', - kazao je Ibrahim.

Za Ibrahima kažu da nije imao kufu iz koje bi se vode napio.

 

          ***

 

Eto, to je to. Bogatstvo je kao slana voda. Što je više pijemo, žedniji smo.

Napijmo se čiste vode sa izvora da osjetimo slast i užitak pijenja. Ta čista voda su Kur'an i sunnet Muhammeda, a.s.

Sa vjerom u Allaha, dž.š., bogatstvo vrijedi i donosi sreću, bez vjere ono donosi nesreću i propast na oba svijeta.

 

Završit ćemo s primjerom jednog pjevača koji je rekao da mu je milion dolara dobiti, pa makar i bolestan bio. Kada su ga pitali šta će mu novac ako oboli, on je odgovorio: ''Jedan dio novca bi potrošio na liječenje, a drugi za provod i uživanje.'' Ali…to mu se, uistinu, za neko vrijeme i ostvarilo, ali je teško obolio. Međutim, nije obolio od gripe, već od raka. Sav novac je potrošio na liječenje i na kraju umro.

Nije džaba rečeno: ''Sreća je ono od čega se ne boluje'', ili što kaže Abdurrakman es-Sa'di: ''Život je ionako kratak, ne skraćuj ga brigom i tugom.''

Ima ljudi kojima siromaštvo odgovara njihovoj naravi, jer bi u bogatstvu propali i vjeru izgubili, a ima onih koji bi u siromaštvu stradali. Zato Allah, dž.š., najbolje zna kome će dati bogatstvo, a kome siromaštvo.

Mi ne znamo, a Allah zna.

Najbolje za nas je da bude onako kako je Allah, dž.š., zadovoljan, a ne kako mi mislimo da je za nas dobro.

Ono što bismo željeli možda je nesreća za nas. Često nešto mrzimo, a ono je spas za nas. To potvrđuje ovaj Kur'anski ajet:

“Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. - Allah zna, a vi ne znate.” (Suretu El-Bekare, 216)

 

 

 

 

22.05.2009.

Čovjek je...

                  Čovjek je slab,  a njegove teškoće i nedaće
                              su mnogobrojne;
                              i siromašan je,
                              a njegove potrebe
                            su u stalnom porastu;
                                nemoćan je,
                              a životne mu obaveze
                                 preteške.
                                Pa ako se čovjek ne pouzda
                                i ne osloni na
                                 Visokog i Moćnog
                                  i ako Njemu ne
                                   prepusti komandu
                                   i uz Njega se ne smiri,
                                       u svojoj će duši
                                       podnositi trajnu bol
                                       i daviti se u patnji
                                       i uzaludnim mukama...


                          

                           O, Vladaru ove zemlje!

                         U Tvojim sam rukama;

                        Tebi se sklanjam

                       I pokoravam se;

                     Tvoj sam pokorni sluga,

                    Želim Tvoje

                   zadovoljstvo,

                 Tebe tražim i

                za Tobom tragam.

 

19.05.2009.

Iblisovo pismo

Vjernici,vidio sam vas jucer kako obavljate vaše svakodnevne poslove. Probudili ste se bez upucivanja molbe (zahvale) Bogu. Štaviše, niste blagoslovili ni vaše jelo (rekli “bismillah” prije jela) niti klanjali sinoc jaciju. Tako ste nezahvalni da vas prosto neizmjerno volim.

Ne mogu ti dovoljno opisati kako sam samo sretan što nisi izmijenio svoj nacin života. Budalo, pa ti si moj! Sjeti se, ti i ja zajedno smo godinama a još uvijek te ne volim. Ustvari te mrzim, mrzim ono što je Allah stvorio od gline a potom nam naredio da se tome poklonimo. Kako cu se klanjati glini, kada sam sâm stvoren od vatre!

“Ja” sam nadmocniji od tebe. “Ja” ne griješim. Sve što “ja” radim ispravno je. Tebe koristim samo da Allahu dokažem da je u krivu.

Izbacio me iz Dženneta (Raja), zato cu tebe koristiti koliko god je to moguce kako bih dokazao da sam u pravu i da sam bolji od svih vas budalâ, u svakome pogledu. Moj život (posljednje pocivalište) je Džehennem (Pakao), ali za sve vrijeme koje mi je Allah podario dat cu sve od sebe da što više vas, budalâ, povedem sa sobom – u Pakao.

Vidite, budale, ALLAH VAS VOLI i ima za vas velike planove. Takoder znam da nemam nad vama moc ukoliko svoj život svojevoljno ne predate meni; i ne zaboravite da sam obecao Allahu (Bogu) da cu vam od života napraviti “živi pakao”. Tako cemo zajedno provesti dva vremena. A to stvarno Allaha boli. Zahvaljujuci vama.

Uz pomoc vas, pokazujem Mu ko je od nas bolji i kako je On napravio grješku. Za sve vrijeme koje provodimo zajedno.

Gledamo filmove bezobraznoga sadržaja, proklinjemo druge ljude, dernecimo (lumpujemo), odlazimo u disko klubove, do kasno ostajemo van kuce, krademo, lažemo; licemjerni smo (dvolicnjaci), kršimo obecanja, prejedamo se, kazujemo prostacke viceve, ogovaramo, ljudima “zabijamo nož u leda”, ne poštivamo starije i predvodnike, ne poštivamo džamije; nepristojno se ponašamo – sigurno ne želiš sve ovo napustiti!

Hajdemo, budale, gorimo zajedno zauvijek! Za vas imam “vatren plan”.

Ovo je samo moje pismo zahvale tebi. Želim ti reci “hvala” što si mi dopustio da upravljam tvojim budalastim životom. Tako si naivan da ti se smijem. Kada si kušan grijehom, na to odgovaraš smijehom – ha, ha, ha; gadiš mi se.

Cinjenje grijeha uzima svoj danak na Ovome životu. Izgledaš najmanje 20 godina stariji, jer trebam svježu krv. Zato hajde, poduci i svoju djecu kako da griješe. Sve što trebaš uraditi je duvati, piti alkohol, varati, kockati, ogovarati, lagati te slušati i plesati na muziku prvih deset pjesama top liste.

Sve ovo radi pred svojom djecom, tako ce poslije i ona to raditi. Djeca to vole. I tvoja djeca ce biti s nama u Džehennemu (Paklu). To je najbolje što ti i ja možemo uraditi za tvoju djecu.

Pa, budalo, moram te pustiti da ideš sada. Eto me nazad za par sekundi da te ponovno kušam.

Ako se ne opametiš, neceš negdje odjuriti, pokajati se za svoje grijehe, živjeti za Allaha (Boga) ovaj preostali dio života pred tobom. Nije moj obicaj da upozoravam, ali biti u tvojim godinama i dalje griješiti, to postaje malo smiješno. Nemoj me pogrešno shvatiti, još uvijek te mrzim i ne želim u Pakao sâm otici.

Uvijek cekajuci na tebe

Šejtan, Đavo, Iblis

P.S.

Ako me stvarno voliš, ovo pismo neceš podijeliti ni sa kim.

18.05.2009.

OSAM STVARI!

Veli se da se Hatemul-Esad družio sa Belhijom oko trideset godina. Kad ga je upitao Belhija šta je kroz to vrijeme naučio, odgovorio mu je da je spoznao osam stvari:

1. Vidio sam da u životu svako ima druga , prijatelja i miljenika, kojeg prati sve do smrti ili do groba, ali ga tu ostavi sama i nitko neće da ide s njim u grob. Razmišljao sam o tome, pa sam došao do zaključka da je najbolji drug onaj koji će s čovjekom otići u grob i tamo mu biti prijatelj. Takav drug su jedino dobra djela. Zato sam ih ja odabrao za svog miljenika, jer će mi ona biti svijetlo u mračnom grobu i razgovor, kada me svi drugi ostave.

2. Uočio sam da se većina ljudi povodi za svojim strastima i nastoje kako bi udovoljili svojim prohtjevima. Tom prilikom mi je na um pala ova Božija izreka: Tko se boji Boga i svome prohtjevu stane na put, njegovo je mjesto u džennetu; pa sam se još jače uvjerio u istinitost Kur'ana i pohitao da se suprostavim svojoj strasti i da povedem pravu borbu protiv nje, kako bi se pokorila Bogu i bila Mu ponizna.

3. Opazio sam kako se ljudi natječu oko gomilanja imetka i nastoje da zarađenu glavnicu očuvaju. Ja sam međutim razmišljao o Ajetu: Što je tvoje, prolazno je i nestat će ga, a što je Božije ostaje zauvijek; i zaključio da sve svoje podijelim sirotinji, kako bi mi to bila zaliha kod Boga dž.š..

4. Mnogi ljudi misle da je čast, ponos i veličina u velikom broju članova porodice, pa se time zanose, dok drugi opet smatraju, da je veličina u bogastvu i djeci. Treći, pak drže da je to u otimanju tuđeg imetka, nasilju i proljevanju nevine krvi. Napokon četvrti vjeruju da je čast i slava u rasipanju imetka i prekomjernom uživanju. Što se mene tiče, ja vjerujem u Božije Riječi: Najbolji je i najodabraniji onaj, koji se najviše Boga boji. Vjerujem da su sva druga mišljenja pogrešna. Za sam odabrao Bogobojaznost i u njoj vidim pravu sreću.

5. Ljudi se međusobno napadaju, svađaju i kleveću jedan drugog. Kada sam dublje o tome razmišljao našao sam, da je to sve iz zavidnosti zbog bogastva, položaja i znanja. To mi je dalo povoda da uzmem u razmatranje Ajet: Mi smo razdijelili između njih dobra ovog svijeta; pa sam spoznao da je zavidnost grijeh jer je Bog u Ezelu odredio svakome njegov dio.

6. U životu se ljudi mrze zbog raznih razloga i jedan je drugom neprijatelj. Međutim, ne postoji niti smije biti neprijateljstva osim onog prema šejtanu, jer Bog veli: Šejtan je vaš neprijatelj, pa ga takvog smatrajte. Iz toga proizilazi, da se smije mrziti samo šejtan i niko drugi.

7. Svi se ljudi trude i nastoje da materijalno osiguraju život. Pri tome više puta počine i pokoje nedozvoljeno djelo, a uz to još troše svoju snagu i, u izvjesnim slučajevima, ponizuju se i time gube od svoje vrijednosti. A čemu to kada Svemogući veli: Nema nijedne životinje na zemlji, a da se Bog ne brine o njoj i da On nije preuzeo u Svoju dužnost brigu o njenu izdržavanju. Radi toga sam se odao ibadetu i ostavio svako drugo zanimanje, jer mi je Bog dž.š. najveća garancija za moju opskrbu.

8. Svako se oslanja na nešto; neko na novce, neko na imetak, a neko na zanat i slično. Što se mene tiče, ja se oslanjam samo na Boga i držim se Njegovih riječi: Tko se osloni na Boga, osiguran je. Bog ispunjava Svoje nakane i svemu je odredio granice.

Svako se oslanja na nešto; neko na novce, neko na imetak, a neko na zanat i slično. Što se mene tiče, ja se oslanjam samo na Boga i držim se Njegovih riječi: . Bog ispunjava Svoje nakane i svemu je odredio granice.

Ova Esamova izlaganja neobično su se svidjela Belhiji, pa je dodao: Bog te uputio na pravi put! Ja sam proučavao Tevrat, Indžil, Zebur i Kur'an i vidio sam da se cjelokupno učenje ovih Knjiga kreće oko tih osam tačaka. Ko se bude držao tih tačaka, taj radi u duhu nebeskih Knjiga.
18.05.2009.

Coca cola & Voda

Evo nesto zanimljivo.....


VODA

1. 75% Amerikanaca je kronično dehidrirano.

2. 37% Amerikanaca ima mehanizam žeđi tako oslabljen, da ga često zamijene za glad.

3. čak i LAKŠA dehidracija usporava metabolizam za 3%.

4. čaša vode gasi večernju glad skoro 100% (rezultati testa Washingtonskog univerziteta).

5. Nedostatak vode prvi je znak umora.

6. Prijašnja istraživanja su pokazala da 8-10 čaša vode dnevno otklanja glavobolje kod 80% ljudi koji su skloni glavoboljama.

7. Samo 2%-no smanjenje količine vode u tijelu može izazvati brisanje kratkotrajnog pamćenja, teškoće s osnovnim matematičkim operacijama, težu koncentraciju kod čitanja sa papira ili kompjuterskog monitora.

8. Pet čaša vode dnevno smanjuje opasnost od raka na debelom crijevu za 45%, a pored toga i za 79% smanjuje rizik raka na dojki te za 50% smanjuje mogućnost nastanka raka na mokračnom mjehuru.

9. Voda u našem tijelu je raspoređena: krv 87%; mozak 80%, tijelo 65-70%, mišići 70%, zubi/kosti 10%. Opasnost dehidracije npr. u pustinji pojavu fatamorgane uzrokuje krajnja potrošnja vode iz mozga.


....a sada osobine COCA-COLE


1. U mnogim državama SAD-a policijske patrole voze u automobilu dva galona (1 galon = oko 4 litre) Coca-Cole za uklanjanje tragova krvi na cestama nakon prometnih nesreća.

2. U zdjelu napunjenu Coca-Colom stavite sirov odrezak i pogledajte za dva dana nema ga više!!!!

3. Za čišćenje WC-a: limenku Coca-Cole istresite u wc školjku, ostavite jedan sat i isperite vodom. Limunska kiselina u Coca Coli uklanja mrlje od kamenca.

4. Za uklanjanje mrlja od hrđe sa automobila: zgužvanu alu-foliju namočite u Coca-Colu i time istrljajte mrlju.

5. Korozivne mrlje na automobilskom akumulatoru: limenku Coca-Cole istresite preko akumulatorskih baterija pa će korozija nestati.

6. Sve mrlje od hrđe možete oćistiti krpom, potopljenom u Coca-Colu, koju nekoliko minuta držite na mrlji.

8. Uklanjanje masnih mrlja: Coca-Colom nakvasite odjeću, dodajte prašak za pranje rublja i operite u mašini. Coca-Cola ce pripomoći u uklanjanju masnih mrlja.

9. Ako u autu magle stakla, premažite ih Coca-Colom.A SAD, SAMO ZA INFORMACIJU......!!!

1. U Coca-Coli se nalazi fosforna kiselina (pH 2,8). Nokat može rastopiti za četiri dana. Fosforna kiselina otapa i kalcij iz kostiju, što je glavni uzrok osteoporoze.

2. Za koncentrat - sirup Coca-Cole prijevoznici moraju korisititi cisterne sa posebnom zaštitom od hrđanja.

3. Distributeri Coca-Cole vec 20 godina koriste Coca-Colu za čišćenje kamiona i motora!

Pa vi dalje unistavajte svoje zdravlje sa COCA COLOM


Naučnici sa Univerziteta Ioannina u Grčkoj u najnovijoj studiji upozorili su da prevelike doze popularnog bezalkoholnog pića Coca Cole mogu prouzrokovati probleme sa mišićima, nepravilne otkucaje srca i slabost u kostima.

Konzumiranje ovog američkog pića izaziva i propadanje zuba, dijabetes i 'mekšanje' kostiju. Doktori su također zabilježili da pacijenti koji su često pili Colu pate od hypokalaemie, poremećaja koji nastaje kao posljedica pada nivoa kalija u krvi.

Prema njihovim saznanjima, previše Coca Cole može izazvati slabosti u mišićima, pa čak i potpunu paralize, te uzrokovati abnormalan ritam srca, koji u nekim slučajevima dovodi do kobnih posljedica.

"Zabilježili smo nekoliko zdravstvenih problema kod pacijenata koji previše piju Coca Colu, od problema sa kvalitetom zuba, nedostatka minerala u kostima do dijabetesa", kaže profesor Moses Elisaf, koji je predvodio ovo istraživanje.

U studiji se navodi i slučaj 21-jednogodišnje trudnice koja je patila od hroničnog umora, gubitka apetita, te stalno povraćala. Ona je u zadnji šest godina dnevno konzumirala skoro tri litre Coca-Cole, a doktori su otkrili da boluje od hypokalamie i blokade srca. Kada je prestala piti bezalkoholna pića i počela uzimati kalij, potpuno se oporavila.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, konzumacija bezalkoholnih pića u 2007. godini iznosila je 552 milijarde litara ili 82,5 litara po osobi, a pretpostavlja se da će ova brojka do 2012. godine porasti na 95 litara po osobi.


01.11.2008.

Sretno putovanje!

30.10.2008.

VJEROVANJE U AHIRET

Nema trajne sreće bez vjerovanja u nastavak nakon ovog prolaznog života – u život poslije smrti. Smrću čovjeka nastavak života tek počinje, a stime i nesreća ili sreća.

Nemoguće je sve račune poravnati na ovom svijetu i zadovoljiti pravdu, jer apsolutna pravda tek čeka na ahiretu. Ova činjenica je Emanuela Kanta navela da povjeruje u život poslije smrti. Život na ovom svijetu je isuviše kratak da bi se poravnali svi dugovi i računi.

Obično, oni koji se najviše bave dunjalukom umru nesvedenih računa. A kakko se nadati sreći nesvedenih računa?

Vjernici vjeruju i nadaju se konačnom obračunu i sreći na Ahiretu – dženetu. Za njih Allah dž.š., kaže: A sretni će u dženet; dok je nebesa i Zemlje u njemu će vječno boraviti – osim ako tvoj Gospodar drugačije ne odredi. Bit će to dar koji će vječno trajati'' (Kur'an, sura Hud, 108). Za ovu sreću vječnosti ima računa se žrtvovati.

Prisjetimo se primjera jedne ljepotice koja je tražila sreću, ali u dženetu. Naime, ona je došla Poslaniku a.s., da traži dženet izražavajući spremnost na sve samo da postigne cilj. Poslanik, a.s. joj je kazao da samo ima jedan uvijet – da se uda, ali...Za koga? Ona se složi s tim da se uda za onog koga odredi Poslanik, a.s. Znate li koga je odredio? Kazao je da to bude onaj ko prvi dođe ujutro na sabah. Ponudu su čuli ashabi i mnogi su željeli biti prvi, ali...došao je onaj koji je bio određen. Prvi je došao čovjek najružnijeg izgleda. Poslanik, a.s., ju je pitao da li je spremna da njega prihvati, a ona je bezuvjetno prihvatila, jer je tražila vječnu, a ne trenutnu sreću. Poslanik, a.s., je pitao mladoženju šta ima za mehr ( vjenčani poklon), a on odgovorio da ništa ne posjeduje. Ljepotica je kazala: ''Ja ću mu dati od sebe''. Nakon toga, Poslanik, a.s., je mladoženji kazao da mladu vodi kući, a ovaj odgovori: ''pa, Božiji poslaniče, znaš da nemam kuće.'' Ljepotica je kazala: ''idemo mojoj kući''. Vidite koliko je ljepotica žrtvovala za dženet: ljepotu, mehr, kuću, sve...I, tako dolazi i prva braćna noć.  Kad su se osamili, ljepotica predloži svome suprugu: ''Hajde da oboje padnemo Allahu na sedždu. Ti Mu zahvali što si me ovakvu dobio, a ja ću Ga moliti da mi daruje sabur da izdržim. I tako, oboje sretnih su pali na sedždu, gdje su i okončali svoj boravak na dunjaluku. Preselili su oboje na Ahiret i postigli vječnu sreću – dženet. El-hamdu lillahi! Ovo se zove sreća.

Sreča koja kratko traje i nije sreća. Ova sreća je slična situaciji kad je med na vrhu, a otrov na dnu. Zato, mnogi su na kraju života kao otrovani. Ono što su tražili nisu dobili. Dunjaluk ih je prevario.

S vjernicima je situacija drugačija. Oni kad neko dobro djelo čine dvostruko su sretni. Fino im je na dunjaluku, a na Ahiretu će imati mnogo više. Allah, dž.š., kaže: ''A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj dženetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kad im se kakav plod da, oni će odgovoriti: 'Ovo smo i prije jeli'. A bit će im davani samo slični.'' (Kur'an, sura el-Bekare, 25).

Kaže se kada bi jedan dženetlija izašao na ovaj svijet sav dunjaluk bi zamirisao, svijetlio bi jače od sunca. Zar ima veće sreće nego biti stanovnik dženeta?


Noviji postovi | Stariji postovi
LOGO BLOGA

May Allah bring peace and blesing in to your life


MOJI PRIJATELJI

ensarijka
DOWA.
*FC*BAYERN*MÜNCHEN*
Hikaje- mudrosti
Duh Koji Hoda
JEDNOĆA STVORITELJA
GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA
DAH ŽIVOTA
__malo drugačija mama!__
Govor srca
Dunyaluk
Zanimljivosti iz znanja
Ummet
*** Leptirov let ***
BintUlBosna
Govor srca
više...


MOJI LINKOVI
ODABRANE DOVE

Sa'd Ibn Malik, r.a., kaže: - Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako veli: - Hoćete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo,dž.š., ime, s kojim kada On bude pozvan odazove se, a, kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne.To je dova kojom se molio Junus, a.s., kada Ga je pozivao iz trostruke tmine: „La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin.“ (Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi !)

Islam Pictures, Images and Photos

Dove Poslanika s.a.v.s.

Allahu moj, tražim najbolje što se traži, molim za najbolju dovu, a najbolji uspjeh, za najbolje djelo, za najbolju nagradu, za najbolji život i za najbolju smrt. Učvrsti me i otežaj vagu mojih dobrih djela. Utvrdi moje vjerovanje i podigni moje stepene. Primi moj namaz i oprosti mi moje grijehe. Podari mi najveće deredže u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim te za početna i završna dobra, sveukupno dobro, njegov početak i njegov kraj, njegovu formu i njegovu suštinu, i daj mi najviše stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, podari mi najbolje s čim dolazim, najbolje što radim, najbolje što činim, najbolje što krijem, najbolje što pokazujem i najveće stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim te da mi podigneš ugled, da mi oprostiš teret (grijeha), da popraviš moje stanje, očistiš moje srce, sačuvaš moj spolni organ, osvijetliš moje srce, oprostiš mi moje grijehe i podari mi visoke stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim Te da mi blagosloviš moj sluh, moj vid, moj ruh, moj ahlak (moral), moju porodicu, moj život, moju smrt, moja djela i primi moja dobra djela. Podari mi visoke stepene Dženneta, Amin!

islam Pictures, Images and Photos

SALAVAT NA MUHAMMEDA A.S.

ALLAHUMME SALLI
'ALA RUHI SEJJIDINA MUHAMMEDIN FI–L–ERVAHI
VE 'ALA DŽESEDIHI FI–L–EDŽSADI
VE 'ALA KABRIHI FI–L–KUBURI
VE 'ALA ALIHI VE SAHBIHI VE SELLIM.


“Allahu, učini salavat na ruhu našeg prvaka Muhammeda među robovima, i na njegovom tijelu među tijelima, i na njegovom kaburu među kaburovima.”

Islam represent Pictures, Images and Photos

IMAMI ŠARANIJJA kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, govorio: “Ko prouči ovaj salavat, vidjet će me u snu, a ko me vidi u svome snu, vidjet će me na Sudnjem danu, a ko me vidi na Sudnjem danu, zauzeću se za njega, a za koga se zauzmem piće s mog havda, a Allah Uzvišeni će sačuvati njegovo tijelo od vatre.” Isto to navode i komentatori DELAILU’L-HAJRATA, s tim što oni dodaju da se uči 70 puta. ŠEJH JUSUF EN-NEBHANI kaže: “Učio sam ovaj salavat, neposredno prije spavanja, tako da kada sam zaspao vidio sam u mjesecu časno lice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, obratio sam mu se, a zatim je ono nestalo u mjesecu. Tražim od Allaha Uzvišenog, njegovim alejhis-salatu ves-selam ugledom, da dobijem ostatak blagodati koje je obećao Sallallahu alejhi ve selleme, za njegovo učenje u ovom hadisu.”

Islam Pictures, Images and Photosmy message

"Vjeru ne mogu zamjeniti nikakvi ljudski zakoni ni tvorevina razuma; nauka i filozofija su hladni da bi mogli dati potrebnu toplinu iskonskim težnjama srca i duše."

''Kome Allah dž.ž želi dobro, pouči ga propisima vjere''.

"VJERNIK NEĆE DOPUSTITI DA BUDE UJEDEN DVA PUTA IZ ISTE RUPE."

Ako je čovjek već kažnjen na ovom svijetu, ne smije dozvoliti da bude kažnjen i na Ahiretu

Šta je prava sreća ljudi neznaju...đaba žive, đaba umiru...

Sretan je onaj koji uspije zadržati radost u duši, mir u umu, ljubav u srcu, ne gledajući na okolnosti...

luph islam Pictures, Images and Photos

"Največi stepen pobožnosti je da se pokoriš i posvetiš Allahu, da Mu se pokoriš i predaš svojim srcem, razumom i cijelim bićem, tako da ne žudiš ni za čim osim za Allahom. Da se ne bojiš ničega osim svog grijeha, i da se tvoja ljubav prema Njemu očvrsti u tvom srcu tako da ništa na nju ne može djelovati niti utjecati. Ako si uistinu takav, onda ti je svejedno jesi li na kopnu ili na moru, u dolini ili na vrhovima brda. Tada će ti zikr i veličanje Allaha biti slađi nego žednome hladna voda o vrelom danu.¨ (Ibrahim ibn Edham)

Moj Allahu, upoznaj nas sa Tobom sve dok Te ne spoznamo.HADISI''Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su ljudska srca. Najdraže su mu one posude koje su najčišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježnje) su prema braći. (hadis)Poslanik s.a.v.s. kaže:

''Nije hrabar onaj ko neprijatelja savlada u hrvanju, već hrabar je onaj ko sebe savlada u srdzbi.''

''Uzvišeni Gospodar kaže: Čovjek je Moja tajna i Ja sam tajna njegova. Unutarnje znanje duhovne biti tajna je Mojih tajni. Samo Ja to znanje spuštam u srce Mog iskrenog roba i nikom nije poznato njegovo stanje doli meni.''

Abdullah ibn Amr ibn As, r.a., kaže da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s.,kad je rekao:
“Allah neće uništiti nauku njenim povlačenjem između ljudi, nego će nauku povući putem povlačenja učenih ljudi. I kada nestane učenih, svijet će za poglavare brati neznalice, koje će narod pitati, a oni će davati fetve bez ikakvog znanja. Tako će oni sami srljati u propast i druge zavoditi.“

Islam avie Pictures, Images and Photos


Ebu Musa, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Tri vrste ljudi imat će po dvije nagrade: sljedbenik ranije Knjige koji je vjerovao svoga vjerovijesnika a zatim vjerovao i Muhammeda. s.a.v.s. (prihvatio Islam), rob koji je izvršavao svoju dužnost prema Bogu, a i dužnost prema svome gospodaru i čovjek koji je imao robinju (sluškinju) pa je lijepo odgajao i poučavao i time poboljšao njeno obrazovanje a zatim je oslobodio i oženio - oni će imati po dvije nagrade.“

Islam Pictures, Images and Photos

Ebu Hurejre, r.a., priča:
- Dok je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio jednog dana među svijetom, došao je neki čovjek i upitao:
- Šta je iman (Islamsko vjerovanje)?
“Iman je“, odgovori Muhammed, s.a.v.s., “da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, u susret s njim (na Sudnjem danu), da vjeruješ njegove poslanike i proživljenje.”
- Šta je Islam? - upitao je čovjek.
“Islam je” , odgovori Muhammed, s.a.v.s., “da obožvaš Allaha i da mu niučemu širk ne činiš, da klanjaš namaz, dijeliš zekat i postiš mjesec ramazan.”
- Šta je dobročinstvo? - upita on.
“Da se moliš Allahu“, odgovori Muhammed, s.a.v.s., “kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”
- Kada će biti Sudnji dan? - upitao je čovjek.
“Pitani ne zna ništa više od onoga koji pita, samo ću te“, rekao je Muhammed, s.a.v.s., “obavijestiti o njegovim predznacima: kada robinja rodi sebi gospodara i kada se budu pastiri crnomanjastih deva nadmetali u gradnji palača. Sudnji dan je jedna od pet tajni koje zna samo Allah.”
Potom je Vjerovjesnik, s.a.v.s., citirao :
“Znanje o Sudnjem danu je samo kod Allaha (Lukman, 34).
Zatim se čovjek okrenu, a Muhammed, s.a.v.s., reče:
“Povratite ga!”
Kako oni nisu viče nikoga vidjeli, Muhammed, s.a.v.s., dodade:
“To je Džibril, došao je da pouči svijet njihovoj vjeri.“
BROJAČ POSJETA

19838


Copyright © 2010

Blogger.ba
harisfiso